Roger Peycasat: “El món canvia i l’educació intenta adaptar-s’hi”

Apareix el nou currículum de batxillerat i analitzem el seu impacte a l’escola GEM de Mataró

Núria Sainz i Ariadna Duran

El passat mes de març el Consell de Ministres va aprovar el Reial decret que fixa l’ordenació i els ensenyaments mínims del Batxillerat, que enguany compta amb una nova modalitat de batxillerat, la General, més personalitzada i amb un enfocament global.  

La finalitat d’aquesta etapa és facilitar l’adquisició i l’assoliment de les competències indispensables per al futur formatiu i professional de l’alumnat, i capacitar-lo per accedir a l’educació superior.

Però, que opinen realment els professors? Per saber-ho vam entrevistar al coordinador de batxillerat i professor de matemàtiques de l’escola GEM, Ramon Peycasat.

Quina és la teva opinió personal del nou currículum de batxillerat?

Bé, com a canvi el trobo positiu, en part dona molta llibertat als alumnes per triar i modificar el batxillerat segons els seus gustos principals. Sí que és veritat que trobo que hi ha matèries molt interessants que es deixen de fer, però en canvi, s’obren molt les noves possibilitats com les competències, els treballs més enfocats als projectes, o bé solucionar reptes. Els professors també ens hem d’apartar i intentar canviar la nostra manera de treballar amb els  alumnes.

Per a qui creus que és més adient el nou batxillerat de tres anys?

Plantejar un batxillerat de tres anys és una opció per aquelles persones que estan motivades per continuar estudiant, però tradicionalment han tingut dificultats en certes matèries. Al cap i a la fi, és una planificació que se li dona a l’alumne i la possibilitat de fer-ho si creu que és el millor per ell.

Què opines de què ara es pugui cursar les PAU amb una matèria suspesa?

No canvia tant del que s’estava fent fins ara… Al final per junta d’avaluació es poden prendre decisions, com per exemple, aprovar per junta una matèria suspesa d’un alumne. Que ara no depengui de la junta i, per tant, puguis cursar les PAU amb una matèria suspesa és un petit canvi. Evidentment, el que intentem és que l’alumnat tingui el curs aprovat directament… no espero que aquesta sigui una mesura per relaxar als alumnes a l’hora de tenir el batxillerat.

Com ha afectat la reducció d’hores a la matèria de matemàtiques?

Si es redueixen les hores, el contingut que s’ha de donar és el mateix o es redueix. Jo no soc partidari de reduir-ho sinó de reformular-ho, donant més importància al que és més important sense oblidar-nos que són continguts que més endavant potser els necessitaran i els trobaran a faltar.

Què trobes a faltar en l’educació?

Trobo a faltar que a tot arreu es poguessin fer totes les matèries que es volguessin fer, però això és impossible. El que trobo a faltar realment és que quan es comença una classe fins que s’acaba, s’aprofiti el 100% amb alumnat motivat, pendent, interessat. A vegades sento que aquesta motivació s’està perdent i costa més de trobar.

Si poguessis triar com podria ser el nou currículum de batxillerat, com seria?

Al cap i a la fi, el món canvia i l’educació intenta adaptar-s’hi, des de l’escola intentem donar formació i eines a l’alumnat per poder encarar els problemes del futur.  Abans de canviar i fer un currículum, miraria com els hi afecta els professors, alumne i a la societat.

Roger Peycasat, el coordinador de batxillerat