Redactors juniors

Maria Orti
Descripció
Em dic Maria Orti, tinc 15 anys i visc a Vilassar de mar. Estudio a l’escola Gem. M’agrada aprendre idiomes, redactar i fer fotografies. Soc una persona extrovertida, organitzada i treballadora, així doncs crec que puc treballar bé en aquest àmbit. Ser redactora del Gem Report és una oportunitat per poder redactar i aprendre sobre diferents registres. De gran m'agradaria ser professora d’infantil, veterinaria o treballar en coses vinculades amb els audiovisuals.
Me llamo María Orti, tengo 15 años y vivo en Vilassar de mar. Estudio en la escuela Gem. Me gusta aprender idiomas, redactar y hacer fotografías. Soy una persona extrovertida, organizada y trabajadora, así pues creo que puedo trabajar bien en este ámbito. Ser redactora del Gem Report es una oportunidad para poder redactar y aprender sobre diferentes registros. De mayor me gustaría ser profesora de infantil, veterinaria o trabajar en cosas vinculadas con los audiovisuales.
My name is Maria Orti, I am 15 years old and I live in Vilassar de Mar. I study at the Gem school. I enjoy learning languages, writing and taking pictures. I am an extroverted, organized and hardworking person, so I think I can work well in this area. Being a Gem Report editor is an opportunity to be able to write and learn about different records. When I was growing up, I would like to be a kindergarten teacher, a veterinarian, or work on things related to audiovisuals.
3 setmanes ago

La nova sèrie de Netflix està inspirada en jocs infantils però no és per a nens Firmat per Maria Orti i Paula Teniente El joc del Calamar és la nova sèrie de Netflix que està impactant entre els joves. És una sèrie que tracta sobre persones en exclusió social que accepten participar a un concurs a fi de guanyar un premi de molts milions o morir. El concurs es basa en jocs infantils que acaben amb un final tràgic per gairebé tots els jugadors, menys pel guanyador que s’emporta un premi de molts milions d’euros.  Tot i no estar recomanada

close