Batxillerat dual a l’Escola Gem

Aquest curs, amb més alumnes que mai

Firmat per Maria Orti

Ja fa quatre anys que el centre s’ha adherit al Diploma Dual. És un programa desenvolupat per Academica International Studies, que permet als alumnes obtenir dues titulacions simultànies: la del seu país (el batxillerat espanyol) i l’American High School Diploma (batxillerat americà). La diferència és que el diploma Americà, és 100% en línia i es pot començar a 2n d’ESO, 3r d’ESO, 4t d’ESO o 1r de Batxillerat. L’avantatge de començar com més aviat millor és que l’alumnat només haurà de fer 1 o 2 assignatures per curs i la càrrega lectiva serà menor. Tot i que l’alumne no obtindrà el títol fins que acabi i aprovi segon de batxillerat. Tothom pot realitzar-lo, mentre passi l’examen inicial.

El sistema educatiu dels EUA avalua els alumnes per coneixements i capacitats. El curs per obtenir ell diploma Dual consta de sis assignatures, quatre d’obligatòries i dues d’optatives (es convaliden les assignatures comunes que es fan en ambdós països com ara les matemàtiques). El programa garanteix que l’alumnat adquireixi un nivell d’anglès avançat i un bon domini de les tecnologies més avançades d’aprenentatge digital i també la responsabilitat i maduresa en el treball. En general han millorat les competències globals i transversals.

El diploma Dual exigeix un nivell mitjà d’esforç similar a una activitat extraescolar de 3 a 5 hores setmanals, depenent del ritme de treball de l’alumne i del nombre d’assignatures que cursa. Per tant, requereix que l’alumne s’impliqui i sigui constant en el treball. S’avalua de manera contínua a través de les tasques de cada assignatura, i de la seva participació en les content live sessions i les mandatory live sessions. A l’escola assignen una professora que ajuda als alumnes i els fa un seguiment per veure que està tot en ordre, el GEM ofereix un servei d’atenció i suport els divendres de 15h a 17h, que serveix per resoldre dubtes entre companys i la professora.

Els diferents alumnes que cursen el diploma Dual actualment ens han fet saber que els agrada el programa i les diferents activitats que realitzen, també han creat un àmbit familiar i acollidor entre els diferents estudiants, des dels de 2n d’ESO fins als de 1r de batxillerat. Aquest any, l’estan cursant més alumnes que mai, estan entusiasmats amb aquest curs, perquè no porten més de tres mesos i ja han vist millores en el seu àmbit lingüístic, tecnològic i personal, així doncs estan orgullosos d’emprendre aquest nou curs. En canvi, alumnes que ja porten anys estan neguitosos per acabar i poder obtenir el diploma pel qual tant han treballat.

Redactor junior

close