Jugar a l’hora del pati en temps de covid

Enguany els jocs del pati han canviat molt respecte anys anteriors. La dinàmica i la distribució del pati s’han modificat per tenir el menor contagi aplicant les mesures necessàries    Hem realitzat una