Ainhoa Montoro Perez

Ainhoa Montoro Perez has 1 articles published.

( Català ) Hola. Soy Ainhoa Montoro Pérez, alumna de tercero de la ESO y vengo a explicar un poco sobre mí. Tengo catorce años y me gusta mucho la lectura, ya sea escribirla o leerla. Cuando escribo siento que puedo expresar mejor mis pensamientos/sentimientos salen mejor que a la hora de hablar. También amo leer, desconecto de mis pensamientos y de todo lo que me envuelve. Dejo de lado mis pensamientos y siento que estoy dentro de la historia. Es una sensación increíble. Me encanta también desconectar mi mente de todo a través de la música; la melodía me relaja y mi cuerpo va a su compás.

( Catellà ) Hola. Sóc Ainhoa. Montoro Pérez, alumna de tercer de l'ESO i vinc a explicar una mica sobre mi. Tinc catorze anys i m'agrada molt la lectura, ja sigui escriure-la o llegir. Quan escric sento que puc expressar millor els meus pensaments / sentiments surten millor que a l'hora de parlar. També estimo llegir, desconnecto dels meus pensaments i de tot el que m'envolta. Deixo de banda els meus pensaments i sento que estic dins de la història. És una sensació increïble. M'encanta també desconnectar la meva ment de tot a través de la música; la melodia em relaxa i el meu cos va al seu compàs.

( English ) Hi. I am Ainhoa Montoro Pérez, a third-year student at ESO and I come to explain a little about myself. I am fourteen years old and I really like reading, either writing it or reading it. When I write, I feel that I can express my thoughts / feelings better than when I speak. I also love reading, disconnected from my thoughts and everything that surrounds me. I put aside my thoughts and feel that I am in the story. It is an amazing feeling. I also love disconnecting my mind from everything through music; the melody relaxes me and my body goes to its beat.

Anar a dalt