Identitat digital

44 views

Alguna vegada has sentit la paraula identitat digital o t’has preguntat on va a parar tota la informació que públiques a Internet?

Des del segle passat, la revolució tecnològica s’ha produït a escala mundial, i ha donat pas a una societat informacional, definida per la generació, la gestió i l’ús de dades. Actualment, la capacitat d’enviar i gestionar dades augmenta i les dades que un individu genera, gestiona, edita o comparteix cada dia són més.

Davant la gran abundància d’informació i de sobreexposició de nosaltres cap als altres, sovint l’individu queda desprotegit i s’exposa a alguns riscos, és per això que la bona gestió de la identitat digital és molt important.

Per aquesta raó hem volgut realitzar una enquesta, per saber com n’estava d’informada la gent.

Amb l’enquesta hem pogut comprovar que són moltes les persones que han escoltat alguna vegada el terme identitat digital, però, realment coneixen el seu significat i saben quines conseqüències pot tenir?

Doncs bé, la identitat digital és el conjunt d’informacions i dades publicades a Internet sobre nosaltres que compon el nostre perfil digital. És a dir, és el que determina la nostra reputació digital, l’opinió que els altres tenen de nosaltres a la xarxa.

La identitat digital és una cosa que es construeix al pas dels anys a través d’una gran quantitat de dades que proporcionem nosaltres mateixos i que va més enllà del nostre correu electrònic o la nostra adreça, si no que inclou les nostres fotos, els nostres vídeos, les nostres dades bancàries, les nostres preferències a l’hora de comprar, als nostres comentaris, gustos, contactes o amistats. I que finalment recullen una descripció de nosaltres que pot no correspondre’s exactament amb la realitat.

Aquest rastre que conforma la identitat digital està format per una sèrie de dades extretes de diferents procedències:

  • Perfils personals: Xarxes socials (Facebook, Instagram, Twitter…) i professionals (Xing, Viadeo, LinkedIn…) i portals de cerca d’ocupació.
  • Comentaris escrits: En fòrums, blogs, portals d’informació, xarxes socials, YouTube…
  • Continguts digitals. Fotos en xarxes socials, vídeos, presentacions en Slideshare o documents publicats en webs, una web personal, un blog…
  • Contactes: Els nostres amics, contactes professionals, seguidors i als qui seguim…
  • Les adreces de correu electrònic.
  • La missatgeria instantània. Messenger, WhatsApp…

Aquestes dades que publiquem directa o indirectament queden exposades i qualsevol persona pot tenir accés a elles. Per això has de saber que és molt important fer un bon ús d’internet i controlar la informació que hi poses, ja que tot rastre que deixem a la xarxa queda guardat i ens pot causar problemes greus en un futur. Aquests actes comesos en el passat poden fer, per exemple, que no es tingui en compte la nostra candidatura en una oferta de treball o que se’ns demani explicacions per antics comportaments, o bé que en l’àmbit social les persones tinguin una imatge de nosaltres que no es correspon amb el que som en l’actualitat.

Redactors juniors

  • Català Hola! Em dic Clàudia Lozano, tinc 15 anys hi visc a Mataró. M’agrada molt la gimnàstica artística i escriure perquè m’alliberen i em destensa dels meus pensaments i la meva ira. Em passaria tot el dia amb els meus auriculars escoltant música i desconnectant o bé passant moments amb les persones que estimo. Em considero una persona molt tranquil·la però tot i això quan tinc confiança amb les persones no paro mai de parlar. En un futur em voldria dedicar de professora de primària perquè m'agrada molt els nens i ensenyar però per altra banda m'apassiona el món dels audiovisuals i les noves tecnologies per això crec que aquest projecte pot ser un impuls i una oportunitat molt gran per aprofitar el màxim els coneixements i les experiències dels altres i conèixer tots els àmbits relacionats amb el periodisme. Castellano ¡Hola! Me llamo Clàudia Lozano, tengo 15 años y vivo en Mataró. Me gusta mucho la gimnasia artística y escribir porque me liberan y me destensan de mis pensamientos y mi ira. Me pasaría todo el día con mis auriculares escuchando música y desconectando o bien pasando momentos con las personas a las que amo. Me considero una persona muy tranquila pero aun así cuando tengo confianza con las personas no paró nunca de hablar. En un futuro me gustaría dedicarme de profesora de primaria porque me gusta mucho los niños y enseñar pero por otro lado me apasiona el mundo de los audiovisuales y las nuevas tecnologías por eso creo que este proyecto puede ser un impulso y una oportunidad muy grande para aprovechar el máximo los conocimientos y las experiencias de los otros y conocer todos los ámbitos relacionados con el periodismo. English Hello! My name is Clàudia Lozano, I am 15 years old and I live in Mataró. I really like artistic gymnastics and writing because they relax and release me from my thoughts and anger. I would spend all day with my headphones listening to music and disconnecting or spending time with the people I love. I consider myself a very calm person but even so when I have confidence with people, he never stopped talking. In the future I would like to dedicated a primary school teacher because I really like children and teaching but on the other hand I am passionate about the world of audiovisuals and new technologies that is why I believe that this project can be a boost and a very great opportunity to take advantage the maximum knowledge and experiences of others and know all areas related to journalism.

close

El més recent

El meu primer vot

Preguntem a alguns adults sobre les diferents experiències que van tenir amb el seu primer vot