Imatge de l'incendi al polígon industrial a Montornès de Vallès

O2 tòxic

a Opinem

El passat 11 de desembre de 2019, hi va haver un greu incendi a una fàbrica de dissolvents a Montornès del Vallès

L’incendi a una fàbrica de dissolvents de Montornès del Vallès va ser un dimecres a les 7:41 hores i va originar una gran columna de fum, visible des de diversos quilòmetres a la rodona. Es va produir a la planta industrial de l’empresa Dictesa, dedicada al reciclatge de dissolvents i tractament de residus industrials, empresa que des del 2017 ha estat sancionada en dues ocasions, amb imports de 48.000 i 10.000 euros, per incompliments de la normativa vigent, segons el Departament de Territori i Sostenibilitat. La Fiscalia de delictes contra el Medi Ambient ha obert investigacions per la contaminació ambiental generada per l’incendi, que va causar abocaments al riu Besòs, on s’han trobat desenes de peixos morts.

Com s’ha pogut comprovar tants i tants cops, aquest és només un exemple que fa que l’emergència climàtica no es pugui negar. Estan succeint milers de desastres naturals inusuals i més freqüents del normal. Hi ha milers de casos d’aquest tipus i a molts no se’ls ha donat visibilitat i importància, i tots ens haurien de preocupar.

A més a més, com a dada curiosa i preocupant al enllaç de sota he trobat una informació que m’ha impactat molt, on apareixen tots els incendis a Espanya dels últims 8 anys:

https://spaincrisis.blogspot.com/2019/12/el-extrano-caso-de-las-plantas-de.html

Com es pot veure en l’entrar al web, quasi 300 incendis s’han produït els últims vuit anys. Hi ha dades des del 2012, on van cremar 10 fàbriques en diferents comunitats autònomes de tota Espanya com València (4.02.2012), Múrcia (28.02.2012) o Castelló (24.02.2012). 

Segons la meva opinió necessitem que s’actuï ja, necessitem solucions eficaces i necessitem que la població sigui conscient del que està passant i del que ha passat darrerament, tenint efectes terribles en un futur molt proper. Crec que moltes persones no ho coneixen i ignoren les conseqüències en el futur.


On December 11th 2019, there was a serious fire at a solvent factory in Montornès del Vallès

The fire was on Wednesday at 7:41 a.m. and caused a large cloud of smoke, visible from several miles around. It took place at the industrial plant of the Dictesa company, dedicated to solvent recycling and treatment of industrial waste, a company that has been penalized twice since 2017, with fines of 48,000 and 10,000 euros, for irregular safety controls, according to the Department of Territory and Sustainability. The Environmental Crimes Prosecutor’s Office has started an investigation to find out the enviromental consequences from the fire. We could clearly see some already in the Besòs river, where dozens of dead fish have been found.

As we have seen so many times, this is just one example of a climate emergency that cannot be denied. Lots of unusual and more frequent natural disasters are happening. There are thousands of cases of this kind, and many of them have been overlooked and not taken seriously.

The information in the link below related to the fires that have taken place in Spain in the last 8 years has really afected me:

https://spaincrisis.blogspot.com/2019/12/el-extrano-caso-de-las-plantas-de.html

As you can see from the website, almost 300 fires have occurred in the last eight years. There are data from 2012, where 10 factories burned, and in different autonomous communities of all Spain like Valencia (4.02.2012), Murcia (28.02.2012) or Castellón (24.02.2012).

In my opinion, we need to act now, we need effective solutions, and we need the population to be aware of what is happening and what has happened lately, and with dire effects in the very near future. I think many people are unaware of it and ignore the consequences in the future.

CATALÀ: Hola, sóc la Gemma de Paco. Sóc una alumna de 4t d’ESO a l’escola GEM, i participo al projecte GEMCOM. Visc a Arenys de Munt. Sóc sensible, però també molt treballadora i responsable. M’agrada escriure i donar la meva opinió de molts temes. I m’interessa el món de la psicologia i de la sociologia.

CASTELLANO: Hola, soy Gemma de Paco. Soy una alumna de 4to de la ESO en la escuela GEM, y participo en el proyecto GEMCOM. Vivo en Arenys de Munt. Soy sensible, pero también muy trabajadora y responsable. Me gusta escribir y dar mi opinión de muchos temas. Y me interesa el mundo de la psicología y de la sociología.

ENGLISH: Hi, I’m Gemma de Paco. I’m a student of 4th of ESO in GEM, and I take part in the GEMCOM project. I live in Arenys de Munt. I am sensitive, but also very hardworking and responsible. I like writing and giving my opinion of different topics. And I’m interested in the circle of the psichology and the sociology. gemma.depaco@escolagem.cat Instagram: @gemmadepacoo