Imatge de Google sobre el dia universal dels drets dels infants

Els drets dels infants

a Tema del mes

El 20 de novembre se celebra el 30è aniversari del Conveni dels Drets dels Infants

rrr
imatge de Google d’infants units pel seu dia dels drets

Tothom té uns drets que són un conjunt de lleis i regles que regulen la vida en societat. El dia 20 de novembre celebrem el Dia Universal dels Drets dels Infants, una data molt assenyalada per al nostre moviment educatiu. 

És aquesta data per commemorar l’aprovació de la Convenció dels Drets de l’Infant per part de les Nacions Unides el 20 de novembre de 1989, que posteriorment va ser ratificada per tots els països de l’ONU excepte Somàlia i els Estats Units d’Amèrica. Aquesta Convenció tracta d’un desenvolupament i ampliació dels continguts establerts per la insuficient Declaració dels Drets de l’Infant de l’any 1959.                                               https://www.accioescolta.cat/20n-dia-universal-dels-drets-dels-infants/

S’entén per infant a tot ésser humà des del seu naixement fins als 18 anys. Tots els drets han de ser aplicats per a tots i totes, sense cap excepció. A tots els països del món hi ha infants que viuen en con­dicions difícils i necessiten una con­sideració especial. 

Imatge de Google sobre els dia universal dels drets dels infants

En general aquests drets són:

1. Dret a la igualtat, sense distinció de raça, religió o nacionalitat.

2. Dret a una protecció especial que asseguri un creixement mental i social sa i lliure.

3. Dret a un nom i a una nacionalitat.

4. Dret a una alimentació, habitatge i atenció mèdica adequats.

5. Dret a una educació i atenció especials per als infants físicament o mentalment disminuïts.

6. Dret a comprensió i afecte per part de les famílies i de la societat.

7. Dret a l’educació gratuïta. Dret a divertir-se i a jugar.

8. Dret a atenció i ajuda preferents en cas de perill.

9. Dret a protecció contra l’abandonament i l’explotació en el treball.

10. Dret a rebre una educació que fomenti la solidaritat, l’amistat i la justícia entre tothom. http://www.amnistiacatalunya.org/edupdf/carpeta3/c3-dec-inf-senz-10a4.pd

Molts dels drets que tenen no es compleixen, perquè quasi ningú mai té en compte l’opinió dels nens i les nenes. A Catalunya, com a la resta del món, hi ha molts drets que es violen: violència en l’àmbit familiar o masclista, abusos sexuals, assetjament, ciberassetjament, etc.

El cas de Save the Children

La missió de Save the Children es basa a construir un món i una societat més justa amb la infància. Per això és essencial generar canvis i solucions immediates i duradores a les situacions on els drets dels nens i les nenes es veuen vulnerats.

Han volgut acostar-se a la realitat que viuen els infants a Catalunya i analitzar la seva situació amb l’objectiu de conèixer els obstacles que existeixen per al compliment dels seus drets.

Han volgut realitzar aquest estudi perquè és inacceptable que hi hagi nens i nenes que visquin, encara avui i aquí, en situació de pobresa o que deixin els estudis perquè les seves famílies no en poden assumir el cost. Perquè és intolerable que hi hagi infants i adolescents que pateixin violència. Perquè és imprescindible incidir en les polítiques públiques per tal degenerar un canvi real que tingui un impacte en la vida dels nens i nenes. I perquè són els seus drets i, per tant, promoure’ls és una obligació dels governs i una responsabilitat de la societat civil.

Quina és la realitat?

imatge de Google mostrant la realitat d’alguns dels infants
  • 1 de cada 4 infants a Catalunya és pobre.
  • Les transferències socials redueixen la pobresa infantil en un 24,92% mentre que en la “gent gran” ho fan en un 82,19%”.
  • 7 de cada 10 famílies amb menys ingressos patien sobrecàrrega en l’habitatge el 2015.
  • 4% dels infants estrangers estaven escolaritzats en l’etapa 0-3 anys, durant el curs 2013-2014.
  • 1 de cada 3 dels infants i adolescents catalans té excés de pes,
  • Entre 2009 i 2017 els nens i nenes víctimes de violència de gènere van augmentar un 68.5%.
  • 30% dels adolescents ha patit agressió sexual durant l’últim curs.
  • 8.8% dels adolescents catalans pateix assetjament escolar i 6.8% ciberassetjament.
  • El 2017 només hi havia 45 infants acollits en acolliment familiar professionalitzat.

https://www.savethechildren.es/sites/default/files/imce/docs/03082018_stc_child_rightssituationanalysis_online_version.pdf

Es podria seguir amb aquesta llista ben llarga. És important assegurar que la veu dels nens i nenes sigui escoltada i tinguda en compte.

Foto de Google d’uns infants intentant ser escoltats

Escoltem-los i fem un món millor!

Xènia Paredes Pi

(Català) Em dic Xènia Paredes Pi, tinc quinze anys, sóc una alumna que cursa 4t d’ESO al GEM, participo al GemCom i visc a Mataró. Sóc una persona molt curiosa amb la majoria de coses, sóc treballadora, responsable, sobretot una persona molt sensible, però bastant maniàtica en alguns aspectes. Faig volei a Vilassar i entre d’altres és el que més m’agrada fer, ja que, és el meu esport preferit. Jugo a volei des dels vuit anys i vaig començar aquí a Mataró i l’any passat vaig anar a Vilassar. M’agrada bastant llegir, sobretot la poesia, lectures de romanticisme, d’acció... Per les pel·lícules m'entretenen i m’agraden més o menys els mateixos gèneres però sobretot de por. Escoltar música i escriure, que és una cosa que m’agrada molt i reflexionar sobre qualsevol tema, són dos dels meus hobbies. Per contactar: xenia.paredes@gmail.com

(Castellano) Me llamo Xènia Paredes Pi, tengo quince años, soy una alumna que está cursando 4t de la ESO en el GEM, formo parte del proyecto GemCom y vivo en Mataró. Soy una persona muy curiosa con la mayoría de cosas, soy trabajadora, responsable, sobretodo una persona muy sensible, familiar, pero bastante maniática ens algunos aspectos. Hago voley en Vilassar y entre otras cosas, es lo que más me gusta hacer, es mi deporte favorito. Juego a voley desde los ocho años y empecé aquí en Mataró y el año pasado fui a Vilassar. Me gusta bastante leer, sobretodo poesía, lecturas de romanticismo, de acción… Para las películas me entretienen y me gustan más o menos los mismos géneros, pero sobretodo de miedo. Escuchar música y escribir, que es una cosa que me gusta mucho y reflexionar sobre cualquier tema, son dos de mis hobbies. Para contactar: xenia.paredes@gmail.com

(English) My name is Xènia Paredes Pi, I’m fifteen years old, I’m a student who is studying 4t of ESO in GEM, I’m part of the GemCom project and I live in Mataró. I’m a very curious person with most things, I’m hardworking, responsible, very sensitive, familiar, but quite maniacal in some aspects. I play volleyball in Vilassar and among other things, it is what I most like to do, it is my favorite sport. I play volleyball since I was eight years old and I started here in Mataró and last year I went to Vilassar. I like read, especially poetry, readings of romanticism, of action... For the movies they entertain me and I like more or less the same genres, but especially fear. Listening to music and writing, which is something I like very much and reflect on any subject, are two of my hobbies.