La pobresa, un problema de tots

a Tema del mes

El passat 17 d’octubre va ser el Dia Internacional per a l’Erradicació de la Pobresa

Actualment més de 800 milions de persones viuen encara amb menys d’1,25 euros al dia i gran part d’ells no tenen accés a recursos com l’alimentació, l’habitatge, l’educació, l’assistència sanitària, l’aigua potable o l’electricitat. El 80% d’aquestes persones viuen a l’Àsia o a l’Àfrica subsahariana. Tot i que hi ha moltes associacions i ONG que lluiten contra aquests fenòmens, encara hi ha molt a fer.

Una dona haitiana prepara “galetes de fang” -discos d’argila, mantega i sal cuinats al sol- que s’han convertit en un símbol de les penúries d’Haití davant la pobresa extrema i la fam.
ONU -Logan Abassi.

També cal dir que la societat ha de deixar d’observar la pobresa només com una falta d’ingressos. També es tracta d’un fenomen que comprèn la falta de les capacitats bàsiques per a viure amb dignitat. La pobresa és un problema de drets humans urgent i és alhora la causa i la conseqüència de violacions dels drets humans. Les persones que viuen en pobresa es veuen exposades diàriament a la denegació de la seva igualtat. Ajudar a reduir la pobresa i erradicar-la hauria de ser, per tant, una obligació de tothom.

Es considera que algunes de les causes de la pobresa actualment són les guerres, l’esclavitud i les invasions. És a dir, que la situació de pobresa que viu una part de la població mundial, especialment als països del sud, és un esdeveniment que es va anar desenvolupant durant diferents períodes de la història. 

Però no només els països menys desenvolupats pateixen aquest problema social. Per entendre la situació a països més desenvolupats, cal analitzar com ha canviat el mercat del treball. La crisi va castigar especialment els sous més baixos, les hores de treball es pagaven pitjor i moltes vegades les condicions laborals eren precàries. Això ha fet que la pobresa, a països com Espanya, creixés durant aquesta crisi.

Espanya és el cinquè país de la Unió Europea amb el nombre més elevat de persones en risc de pobresa, amb un 21,5% de la població en aquesta situació, molt per sobre de la mitjana a la UE, que cau al 16,9%. A Espanya, una de cada cinc persones està en risc de pobresa. Si viuen soles, vol dir que cobren menys de 8.522 euros l’any. Si estan a càrrec de dos fills petits, compten amb menys de 13.635 euros. No vol dir que totes passin gana, sinó que mengen pitjor. En moltes ocasions no poden posar la calefacció o pagar el menjador dels nens i aquests creixen sense igualtat d’oportunitats. 

EUROPA PRESS.
DOS VECES la inversión del Gobierno español en luchar contra la pobreza infantil (100 m).
El Periódico

També cal parlar dels sense sostre. Són persones que viuen al carrer en una situació d’exclusió social per motius de pobresa. Es calcula que el problema afecta uns 100 milions de persones, especialment a països subdesenvolupats i també a àrees urbanes, de les quals més de 30.000 són a Espanya. Els ciutadans abocats a dormir al ras han passat de 1.429 el 2008 a 2.452 el 2018. Una persona no acaba al carrer d’un dia per l’altre, la seva situació es va deteriorant amb el temps i té a veure amb moltes causes tant familiars com laborals o socials.

En definitiva, la pobresa engloba molts camps diferents, des de la pobresa extrema a països subdesenvolupats, a faltes d’ingressos a països de la Unió Europea o fins i tot a la gent sense sostre. S’ha d’entendre que és un problema social molt important, i la societat no està gens conscienciada. Ens hauria de preocupar a tots perquè és cosa de tothom.

CATALÀ: Hola, sóc la Gemma de Paco. Sóc una alumna de 4t d’ESO a l’escola GEM, i participo al projecte GEMCOM. Visc a Arenys de Munt. Sóc sensible, però també molt treballadora i responsable. M’agrada escriure i donar la meva opinió de molts temes. I m’interessa el món de la psicologia i de la sociologia.

CASTELLANO: Hola, soy Gemma de Paco. Soy una alumna de 4to de la ESO en la escuela GEM, y participo en el proyecto GEMCOM. Vivo en Arenys de Munt. Soy sensible, pero también muy trabajadora y responsable. Me gusta escribir y dar mi opinión de muchos temas. Y me interesa el mundo de la psicología y de la sociología.

ENGLISH: Hi, I’m Gemma de Paco. I’m a student of 4th of ESO in GEM, and I take part in the GEMCOM project. I live in Arenys de Munt. I am sensitive, but also very hardworking and responsible. I like writing and giving my opinion of different topics. And I’m interested in the circle of the psichology and the sociology. gemma.depaco@escolagem.cat Instagram: @gemmadepacoo